• ۰۲۱-۶۶۹۰۳۶۸۱
  • ۰۹۹۰۶۰۵۱۳۸۴
  • برای ثبت درخواست مراجعه حضوری، تماس حاصل فرمایید.

بخشنامه‌های گمرکات اجرائی به تاریخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۱

بخشنامه‌های گمرکات اجرائی به تاریخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۱

بخشنامه‌های گمرکات اجرائی به تاریخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۱

بخشنامه‌های گمرکات اجرائی (شماره ۷۵۴۹۹۵/۱۴۰۱) به تاریخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۱

متن کامل بخشنامه را از لینک زیر دریافت کنید:

https://vakil118.com/idocs/vakil118-14010531.pdf

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.