• ۰۲۱-۶۶۹۰۳۶۸۱
  • ۰۹۹۰۶۰۵۱۳۸۴
  • برای ثبت درخواست مراجعه حضوری، تماس حاصل فرمایید.

تخلف واحد صنفی

۸۰۸ واحد متخلف در لرستان پلمب شد
  • ۲۶
  • فروردین
  • ۸۰۸ واحد متخلف در لرستان پلمب شد

    رئیس سازمان صمت لرستان از پلمب ۸۰۸ واحد متخلف در استان خبر داد. بهزاد منصوری اظهار کرد: بیشترین موارد پلمب با ۲۳۳ مورد مربوط به شهرستان سلسله و کمترین ...


    آخرین نظرات