• ۰۲۱-۶۶۹۰۳۶۸۱
  • ۰۹۹۰۶۰۵۱۳۸۴
  • برای ثبت درخواست مراجعه حضوری، تماس حاصل فرمایید.

ثبت اطلاعات گروه کالایی

الزام ثبت اطلاعات گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک در سامانه جامع تجارت
  • ۲۲
  • فروردین
  • الزام ثبت اطلاعات گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک در سامانه جامع تجارت

    مدیرکل دفتر صنایع برق و فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت اعلام کرد:الزام ثبت اطلاعات گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک در سامانه جامع تجارت مدیرکل دفتر صنایع ...


    آخرین نظرات