• ۰۲۱-۶۶۹۰۳۶۸۱
  • ۰۹۹۰۶۰۵۱۳۸۴
  • برای ثبت درخواست مراجعه حضوری، تماس حاصل فرمایید.

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی)
  • ۱۶
  • تیر
  • قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی)

    قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی) شماره ۴۰۳۶۴ مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون ...


    آخرین نظرات