• ۰۲۱-۶۶۹۰۳۶۸۱
  • ۰۹۹۰۶۰۵۱۳۸۴
  • برای ثبت درخواست مراجعه حضوری، تماس حاصل فرمایید.

قاچاق کالا

اختصاص شعبه رسیدگی به قاچاق کالاهای اساسی در استان تهران
  • ۲۶
  • اردیبهشت
  • اختصاص شعبه رسیدگی به قاچاق کالاهای اساسی در استان تهران

    معاون استاندار تهران خبر داداختصاص شعبه رسیدگی به قاچاق کالاهای اساسی دراستان تهران معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران از اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالاهای اساسی در ...


    آخرین نظرات