• ۰۲۱-۶۶۹۰۳۶۸۱
  • ۰۹۹۰۶۰۵۱۳۸۴
  • برای ثبت درخواست مراجعه حضوری، تماس حاصل فرمایید.

قوانین تعزیرات حکومتی

درباره سازمان تعزیرات حکومتی و قوانین مربوطه
  • ۲۲
  • دی
  • درباره سازمان تعزیرات حکومتی و قوانین مربوطه

     سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع شبه قضایی برای رسیدگی به تخلفات خاص و معین مطابق قوانین خاص از جمله قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷/۱۲/۲۳ زیر نظر وزیر دادگستری و ...


    آخرین نظرات